Logo Anveli Dental

Имплантология
Хирургично отделение Анвели 27

Екип

Дентален хирург

Дентален лекар

Д-р Диана Маринкова

Виж повече

Дентален лекар, покриващ всички лечение от кариесологията и ендодонтията, тя извършва всякакъв вид лечение върху естествени зъби. Тя се грижи и за протетиката върху базалните импланти, като нейната роля е определяща, тъй като успехът на лечението минава през правилното разпределение на силите на натиск. Обучена от Dental Implant Foundation и проф. Ихде, тя владее до съвършенство протокола.

Клиника за зъбни импланти

Клиника за зъбни импланти

Отделението по хирургия разполага с имплантологични системи. В изчистен стил в бяло, то е изградено с антибактериални материали и разполага със система за поддържане на стерилната среда чрез ултравиолетова светлина.

Материали и оборудване

Материали и оборудване

Операционният блок разполага с имплантологична система NSK, с интраорална камера с лазерно насочване и с кугел. Протетичното отделение разполага с последните технологии, разработени от проф. Ихде с дигиталните системи 3Д скенери / 3Д принтери. Виж повече за клиниката и лабораторията

Стратегически базален имплант

implant-dentaire-suisse.png
  • Лечение за 7 дни
  • Без костно присаждане дори при атрофи на костта
  • Без отхвърляне от организма
  • За рискови пациенти
Виж повече

Стратегическият имплант BAx е най-голямото техническо постижение в последните години в областта на имплантологията. Изобретен от проф. Ихде, той е адаптиран в частност за пълните възстановявания на съзъбието. Въпреки че, изискваме посещение за настройка след 3 месеца, самото лечение се извършва в един единствен етап.

Протетика върху импланти

Протетика върху импланти
  • Нов материал би-композит
  • Възможност за поправка в устата на пациента
  • Гаранция 4 години
  • Естетика + комфорт
Виж повече

Мостът върху базални зъбни импланти може да бъде изработен от различни материали. Метало-керамика, BioHpp , а сега и от Би-композит. Материалът би-композит е доусъвършенстван, за да отговори на изискванията на базалната имплантология. Пациентът може да види в устата си как ще изглеждат зъбите преди изработка на окончателния мост. Зъбите са без метал и могат да бъдат поправени, ако се наложи, в устата на пациента, за разлика от металокерамиката.

Протичане на лечението

Протичане на лечението

Стратегическите импланти BAx са импланти с имедиатно натоварване. Това означава, че протетиката трябва да бъде фиксирана от 48 до 96 часа след поставянето на имплантите. Протетиката (цялостният мост) служи за разпределение на натоварването.

Лечението може да бъде извършено в 1 или 2 етапа. По време на прегледа на вашата панорамна снимка, ще бъде определено кой е най-добрият за Вас вариант. В повечето случаи, лечението може да бъде извършено в една стъпка. Когато броят на екстракциите е твърде голям, нашите експерти могат да Ви посъветват лечението да се извърши в две стъпки с поставянето на временен мост.